Reuma patiënten vereniging Texel
Door, voor en met elkaar

Reuma patiënten vereniging Texel

De Reuma Patiënten Vereniging Texel is een kleine maar actieve vereniging, die probeert met onderlinge contacten  elkaar te helpen en te ondersteunen. Gezelligheid en onderlinge verbondenheid staan hierbij hoog in het vaandel.

Het bestuur bestaat uit (van links naar rechts):
Voorzitter; Joke van der Sluis
Secretaris en penningmeester; Dirk Sijtsma
Algemeen bestuurslid met als aandachtsveld secretariaat; Nel Witte.  Algemeen bestuurslid met als aandachtsveld financiën; Dia Witte-Dooren

Het lidmaatschap voor onze vereniging bedraagt € 20,00 euro per kalenderjaar. Bij veel Zorgverzekeringen is het lidmaatschap van één patiëntenvereniging te declareren, e.e.a. is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Om te weten of dit ook voor u geldt, kunt u dit het beste navragen bij uw eigen Zorgverzekering.

Uiteraard is het ook mogelijk om ons financieel te ondersteunen middels een donatie of nalaten middels erfenis.

Ons rekeningnummer hiervoor is:

NL02RABO0362556822 tnv. RPV Texel Den Burg.Wij zijn u zeer dankbaar hiervoor.

 We hopen u spoedig opnieuw te mogen verwelkomen. Hartelijk dank voor uw belangstelling!